Windchill PLM Software

Hotline: 0902433740

Windchill

 

Hiện thực hóa giá trị một cách nhanh chóng với chức năng chuẩn hóa, vượt trội trên một danh mục toàn diện gồm các ứng dụng PDM cốt lõi và PLM nâng cao.

Bảng giá cho Windchill PLM Software
  • Recommended
  • Commercial
  • Upgrade
  • Educational

Design Essentials

Liên hệ/ License

 

Creo-Design Essentials

Windchill

Liên hệ/ License

Phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm Windchill

 

 

Các nhà sản xuất chưa bao giờ cần chia sẻ thông tin theo thời gian thực, trực quan hóa dữ liệu động và khả năng cộng tác nhiều hơn hiện nay. Với khả năng truy cập dữ liệu dễ dàng, an toàn cho các nhóm đa lĩnh vực và phân bổ theo địa lý, quy trình tập trung vào chất lượng và phương pháp tiếp cận theo hướng dữ liệu cho sản xuất, Windchill đang nâng cao cách thức phát triển sản phẩm.

Kiến trúc mở của Windchill cho phép dễ dàng tích hợp với các hệ thống doanh nghiệp khác, bao gồm cả IoT, cung cấp nền tảng vững chắc cho chuỗi kỹ thuật số hướng sản phẩm. Hệ thống PLM của PTC cung cấp chức năng toàn diện và các ứng dụng dựa trên nhiệm vụ và vai trò có thể định cấu hình cao. Mở rộng quyền truy cập tự phục vụ đối với dữ liệu sản phẩm có thể theo dõi cho những người không phải là chuyên gia thường không sử dụng PLM, đồng thời tránh tùy chỉnh quá mức và phức tạp.


Bộ ứng dụng Windchill

Với một nền tảng phần mềm PLM duy nhất, công nghệ của bạn có thể phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn, cho dù tại cơ sở hay trong PTC Cloud.

 

Learn More About Windchill

 

Expert packages

Chức năng PDM và PLM cốt lõi dành cho người dùng chuyên nghiệp trong các gói cơ sở, nâng cao và cao cấp để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của tổ chức của bạn.

 

Các tiện ích bổ sung vai trò và ngành

Các ứng dụng PLM dựa trên tiêu chuẩn cho phép các chuyên gia chức năng tận dụng dữ liệu sản phẩm liên kết trong bối cảnh vai trò của họ và / hoặc ngành với mức độ tự động hóa cao.

 

Gói không dành cho chuyên gia

Các ứng dụng dựa trên vai trò và nhiệm vụ để người dùng không phải chuyên gia xem và tương tác với dữ liệu sản phẩm trong ngữ cảnh hệ thống của họ bằng ThingWorx Navigate.

 

Hình dung, xác thực và xem xét

Cho phép người dùng xem, đánh dấu, tương tác và cộng tác trên tất cả các dạng dữ liệu sản phẩm kỹ thuật số ở 2D, 3D và thực tế tăng cường.

 

Tích hợp hệ thống doanh nghiệp

Khả năng Tích hợp Ứng dụng Doanh nghiệp (EAI), được thiết kế để tích hợp phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm của PTC với các dịch vụ được cung cấp bởi các mục tiêu phân phối, chẳng hạn như hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP).

 

Tiện ích mở rộng

Chức năng và tính năng bổ sung có thể được thêm vào ứng dụng PLM của PTC, Windchill.

 

 

Products
Các sản phẩm khác
Zalo
Hotline