PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm) là gì?

Hotline: 0902433740
PLM (Quản lý vòng đời sản phẩm) là gì?

Cung cấp bối cảnh, bảo mật, truy xuất nguồn gốc và các quy trình cần thiết cho các nhóm và hệ thống của doanh nghiệp để đảm bảo dữ liệu sản phẩm có thể truy cập và đáng tin cậy.

 

 

Phần mềm quản lý vòng đời sản phẩm cho phép các nhóm đa ngành, phân tán về mặt địa lý, cộng tác chiến lược với các đối tác và khách hàng bằng cách sử dụng thông tin sản phẩm cập nhật, đáng tin cậy.

Quản lý vòng đời sản phẩm là nền tảng cho chuỗi kỹ thuật số, mang lại sự linh hoạt của chuỗi cung ứng và tính liên tục trong kinh doanh. Quản trị dữ liệu và truy xuất nguồn gốc được cung cấp bởi quản lý vòng đời sản phẩm cho phép các tổ chức giảm chi phí, đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường và mang lại chất lượng và tuân thủ ở mức cao nhất.

Xây dựng nền tảng cho nhiều cơ hội tiết kiệm chi phí và doanh thu mới với các ứng dụng vượt trội của PTC. Tích hợp liền mạch hệ thống PLM của chúng tôi với các công nghệ ERP, MES, CAD, AR, IoT, v.v.


 

PLM-enabled Framework for Discrete Manufacturers

 

Đối với các nhà sản xuất rời rạc, luồng kỹ thuật số bắt đầu ở bộ phận kỹ thuật. Đây là nơi các thành phần cơ khí/điện tử và dữ liệu phần mềm nhúng được liên kết với khả năng truy xuất nguồn gốc đối với các yêu cầu, mô phỏng, chứng nhận, BOM, kế hoạch quy trình và MBSE. Thông tin này, cùng với các công cụ phái sinh của nó, cần được tận dụng hai chiều, giữa các nhóm và hệ thống; bao gồm dịch vụ, sản xuất, CNTT và chất lượng, trong số những thứ khác.

Với hệ thống PLM tại chỗ, bạn tạo nền tảng cho luồng kỹ thuật số và cung cấp cho tất cả các bên liên quan được yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực mà họ cần, khi họ cần.

 

engineering-435x480

 

Digital Thread Quality

Kỹ sư

IT

Cơ khí

 

Chất lượng

Dịch vụ

Chuỗi cung ứng

 

PLM cho Kỹ thuật xanh

Sử dụng luồng kỹ thuật số để đưa ra các quyết định thiết kế hỗ trợ các sáng kiến ​​phát triển bền vững của bạn. Bằng cách kết hợp dữ liệu thiết kế và kỹ thuật từ PLM với dữ liệu thực đến từ thế giới thực thông qua IoT, các kỹ sư có thể xem xét tác động môi trường của các quy trình và vật liệu được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Với PLM cho kỹ thuật xanh, bạn có thể tối đa hóa giá trị mang lại trong khi giảm thiểu lãng phí.

 

Các ứng dụng của PLM có thể kể đến như:

  • Quản lý BOM
  • Quản lý cấu hình và thay đổi
  • Cộng tác phát triển sản phẩm
  • Bảo mật eDRM và IP
  • Quản lý tiến độ gia công
  • Quản lý dữ liệu thiết kế sản phẩm

Các sản phẩm giải pháp PLM từ PTC như:

 

 windchill-logo  windchill-plus  arena-logo

 

Zalo
Hotline