Liệu ChatGPT AI sẽ cách mạng hoá Kỹ thuật và phát triển sản phẩm? Đây là những điều cần biết.

Hotline: 0902433740
Liệu ChatGPT AI sẽ cách mạng hoá Kỹ thuật và phát triển sản phẩm? Đây là những điều cần biết.

 

ChatGPT là mô hình ngôn ngữ tiên tiến sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để cung cấp phản hồi đàm thoại cho người dùng. là mô hình ngôn ngữ tiên tiến sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để cung cấp phản hồi đàm thoại cho người dùng. Nó được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu văn bản, cho phép nó hiểu và tạo ra ngôn ngữ giống như con người. Công nghệ này có tiềm năng cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với máy tính, giúp giao tiếp trực quan và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, bất chấp khả năng ấn tượng của nó, ChatGPT vẫn còn hạn chế về chức năng. Có một số lĩnh vực chính mà những hạn chế của nó là rõ ràng.

 

Hạn chế của ChatGPT là gì?

ChatGPT bị giới hạn bởi chất lượng dữ liệu mà nó được đào tạo. Mặc dù mô hình được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu văn bản, nhưng dữ liệu này không phải lúc nào cũng đại diện cho việc sử dụng ngôn ngữ trong thế giới thực. Dữ liệu đào tạo có thể thiên về các chủ đề hoặc nhân khẩu học nhất định, dẫn đến những hạn chế trong khả năng hiểu các bối cảnh khác của mô hình. Ngoài ra, dữ liệu có thể chứa lỗi hoặc sự không nhất quán có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của mô hình.

ChatGPT cũng bị giới hạn bởi sự phức tạp của ngôn ngữ. Mặc dù mô hình có thể tạo ra câu trả lời cho một loạt các câu hỏi và lời nhắc, nhưng không phải lúc nào nó cũng có thể hiểu được các sắc thái của việc sử dụng ngôn ngữ. Điều này có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc phản hồi không đầy đủ. Nó có thể đấu tranh để hiểu các biểu thức thành ngữ hoặc mỉa mai, dẫn đến các phản ứng không phù hợp hoặc không liên quan.

Khả năng xử lý lượng dữ liệu khổng lồ của ChatGPT một cách nhanh chóng và chính xác có thể là một tài sản trong các lĩnh vực như nghiên cứu hoặc phân tích dữ liệu. Mặc dù đây là một công nghệ ấn tượng, nhưng nó vẫn bị hạn chế về chức năng theo nhiều cách. Như vậy, điều quan trọng là phải hiểu điểm mạnh và điểm yếu của nó trước khi sử dụng nó cho một trường hợp sử dụng hoặc miền cụ thể. 

 

 

ChatGPT có thể  tác động đến kỹ thuật  như thế nào?

ChatGPT là một công cụ có thể hỗ trợ các kỹ sư trong công việc của họ, nhưng nó không thể thay thế cho kiến thức, chuyên môn và sự sáng tạo mà các kỹ sư mang lại cho quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Công cụ AI có thể tạo ra các câu trả lời cho các tính toán kỹ thuật hoặc trả lời các câu hỏi về kiến thức kỹ thuật chung, nhưng những phản hồi đó nên được đáp ứng với một liều hoài nghi lành mạnh và kiểm tra thực tế.

Ví dụ, khi được hỏi về lý thuyết thất bại tốt nhất cho vật liệu dễ uốn, ChatGPT đưa ra lời giải thích kỹ lưỡng về tiêu chí năng suất von Mises. Nhưng khi được yêu cầu tính mômen quán tính trên chùm tia trong các điều kiện đã đặt, câu trả lời của nó không phù hợp với các giá trị đã thiết lập cho mômen quán tính về trục X-X.

Mặc dù ChatGPT có thể giúp các kỹ sư  trả lời các câu hỏi và cung cấp hướng dẫn về các chủ đề cụ thể, nhưng nó bị giới hạn bởi dữ liệu mà nó đã được đào tạo và không thể tái tạo kinh nghiệm, trực giác và kỹ năng giải quyết vấn đề của một kỹ sư con người. Các kỹ sư vẫn phải tham gia vào quá trình thiết kế để đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn và mong đợi của ngành và người dùng cuối.

Kỹ thuật liên quan đến một loạt các kỹ năng và hoạt động vượt ra ngoài việc trả lời các câu hỏi cụ thể hoặc cung cấp thông tin. Các kỹ sư cũng phải có khả năng phân tích dữ liệu, phát triển và thử nghiệm các nguyên mẫu, đánh giá sự đánh đổi và đưa ra quyết định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm các cân nhắc về kỹ thuật, kinh tế, môi trường và xã hội. Những kỹ năng này đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật, tư duy phê phán và sự sáng tạo không thể được sao chép bởi một công cụ hỗ trợ AI.

Mặc dù ChatGPT là một công  cụ có giá trị có thể giúp các kỹ sư trong công việc của họ, nhưng nó không thể thay thế cho một kỹ sư con người. Các kỹ sư sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết kế và phát triển các sản phẩm mới và sẽ cần phát triển các kỹ năng và cách làm việc mới cho phép họ tận dụng sức mạnh của các công cụ AI trong khi vẫn duy trì giá trị độc đáo của họ như những người giải quyết vấn đề và đổi mới.

 

Cách Creo tận dụng AI trong quá trình phát triển sản phẩm

Creo Generative Design sử dụng sức mạnh của AI để cách mạng hóa quá trình thiết kế. Mặc dù không cùng loại AI với ChatGPT, thiết kế tổng quát sử dụng thuật toán AI để tạo và đánh giá các tùy chọn thiết kế, cho phép các kỹ sư và nhà thiết kế tạo ra các sản phẩm sáng tạo và hiệu quả hơn trong một phần nhỏ thời gian sử dụng các phương pháp thiết kế truyền thống.

ChatGPT định dạng văn bản trả lời câu hỏi của người dùng, giảm hoặc loại bỏ rào cản giao tiếp. Theo cách tương tự, thiết kế tổng quát giải phóng các kỹ sư khỏi các nhiệm vụ thử và sai thông thường, cho phép họ tập trung vào các mục tiêu thiết kế cấp cao hơn.

Một trong những lợi ích chính của Creo Generative Design là khả năng nhanh chóng khám phá và đánh giá nhiều tùy chọn thiết kế cùng một lúc. Bằng cách xác định một tập hợp các ràng buộc và mục tiêu thiết kế, phần mềm có thể sử dụng các thuật toán AI để tạo ra hàng trăm hoặc thậm chí hàng ngàn giải pháp thiết kế tiềm năng, mỗi giải pháp được tối ưu hóa cho một bộ tiêu chí cụ thể. Và Creo generative design xác định tốt nhất trong số các tùy chọn này, có thể được đánh giá và so sánh., cho phép các nhà thiết kế xác định các tùy chọn hứa hẹn nhất và lặp lại chúng hơn nữa.

 

 

Một lợi ích khác của thiết kế thế hệ là khả năng tạo ra các thiết kế được tối ưu hóa cho một quy trình sản xuất hoặc bộ vật liệu cụ thể. Bằng cách xem xét các yếu tố như tính chất vật liệu, hạn chế sản xuất và cân nhắc chi phí, phần mềm có thể tạo ra các thiết kế không chỉ hiệu quả và chức năng mà còn thiết thực và tiết kiệm chi phí để sản xuất.

Có lẽ quan trọng nhất, thiết kế tổng quát cho phép các nhà thiết kế khám phá các khái niệm và khả năng thiết kế mới có thể không thể hoặc không thực tế để xem xét sử dụng các phương pháp thiết kế truyền thống. Bằng cách thoát khỏi những ràng buộc của các phương pháp thiết kế truyền thống, các nhà thiết kế có thể sử dụng phần mềm để tạo ra các giải pháp thực sự sáng tạo và sáng tạo đẩy ranh giới của những gì có thể.

 

Zalo
Hotline