Hill Helicopter - Thiết kế Trực thăng Cá nhân

Hotline: 0902433740
Hill Helicopter - Thiết kế Trực thăng Cá nhân

Thiết kế trực quan tuyệt đẹp đáp ứng hiệu suất hàng đầu trong quá trình khởi động cung cấp các sản phẩm phụ kiện tối ưu cho phong cách sống

 

 

THỬ THÁCH:

Xây dựng chiến lược phần mềm quản lý dữ liệu và thiết kế sản phẩm cho một công ty có kế hoạch sản xuất 500 máy bay trực thăng cá nhân mỗi năm. Mỗi chiếc sẽ có thể chở 5 người và bay trong tối đa 3 giờ với tốc độ 140 hải lý / giờ.


 

Máy bay trực thăng tư nhân thực sự đầu tiên trên thế giới - đó là những gì trên tường của các văn phòng của Hill Helicopter. Người sáng lập và chủ sở hữu, Jason Hill đã sớm nhận ra rằng một chiến lược phần mềm nhất quán để phát triển sản phẩm và quản lý dữ liệu là điều cần thiết để Hill phát triển nhanh chóng với một sản phẩm thích hợp tập trung vào hiệu suất an toàn, thiết kế kiểu dáng đẹp và bề mặt đẳng cấp nhất. Sau khi nhà thiết kế thứ hai gia nhập Hill, công ty đã đặt Creo và Windchill lại với nhau và chứng kiến ​​thiết kế của họ cất cánh.

 

 

CreoWindchill đã cùng nhau cung cấp cho chiếc máy bay trực thăng khởi động tất cả các khả năng cần thiết và các công cụ quản lý dữ liệu. Giờ đây, Hill Helicopter có thể nắm vững các quy trình kinh doanh, kiểm soát thay đổi và rủi ro công nghệ cũng như thiết kế trực quan tuyệt đẹp - và biến điều này trở thành nền tảng chiến lược của họ.

 

nguồn: PTC | PTC VIETNAM AUTHORIZED RESELLER

Zalo
Hotline