EZ Tolerance Analysis Center Option / Simple Fit Check | Creo 9

Hotline: 0902433740
EZ Tolerance Analysis Center Option / Simple Fit Check | Creo 9

Phân tích dung sai EZ trong Creo 9 giới thiệu tùy chọn tâm mới cho độ lệch chuyển dịch lắp ráp để giúp phản ánh tình trạng thực của các bộ phận được sản xuất thành định nghĩa của chồng dung sai.


Ngoài ra, còn có một loại phân tích là Simple Fit Check mới sẽ giúp xác định các vấn đề về khe hở giữa hai đặc điểm về kích thước. Ngoài ra, các mặt phẳng tiết diện có thể được tận dụng và được sử dụng làm mặt phẳng chú thích khi xác định một dung sai xếp chồng mới.


 

Zalo
Hotline