Creo Parametric

Hotline: 0902433740

Creo Parametric 3D Modeling Software

 

Với Creo Parametric và các phần mở rộng của nó, bạn có thể tạo, phân tích, xem và chia sẻ các thiết kế ở hạ nguồn bằng cách sử dụng 2D CAD, 3D CAD, và các khả năng lập mô hình trực tiếp và tham số.

Bảng giá cho Creo Parametric
  • Recommended
  • Commercial
  • Upgrade
  • Educational

Phần mềm tạo mô hình 3D nâng cao — tương lai của cách bạn thiết kế

Với Creo Parametric và các phần mở rộng của nó, bạn có thể tạo, phân tích, xem và chia sẻ các thiết kế ở hạ nguồn bằng cách sử dụng 2D CAD, 3D CAD, và các khả năng lập mô hình trực tiếp và tham số.

Creo Parametric có những điểm mạnh cốt lõi về phần mềm tạo mô hình 3D mà bạn mong đợi từ công ty hàng đầu trong ngành, cùng với khả năng đột phá trong sản xuất phụ gia, định nghĩa dựa trên mô hình (MBD), thiết kế tổng hợp, thực tế tăng cường và thiết kế kết nối thông minh.

Quy trình làm việc được sắp xếp hợp lý và giao diện người dùng trực quan hoàn thành bức tranh.

 

 

 

Các nhà phát triển của PTC đã tạo ra Creo Parametric như một phần mềm nền tảng tốt cho phép người dùng có khả năng mở rộng chức năng sâu hơn với từng thành phần. Khi các sản phẩm của bạn trở nên phức tạp hơn trong kỹ thuật của nó, Creo cung cấp các khả năng mở rộng để đáp ứng yêu cầu của bạn. Mọi sản phẩm không được tạo ra như nhau và giải pháp 3D CAD của bạn cũng không như vậy.

 

enlightened Xem có gì mới với Creo và khả năng của nó có thể tạo nên món đồ thủ công độc đáo của bạn như thế nào?

 

Creo Parametric cung cấp phạm vi rộng nhất của khả năng phần mềm mô hình 3D CAD mạnh mẽ nhưng linh hoạt để đẩy nhanh quá trình thiết kế các bộ phận và cụm lắp ráp. Với Creo và các tiện ích mở rộng của nó, bạn sẽ có quyền truy cập vào các công nghệ như:

  • Generative design
  • Real-time simulation
  • Additive manufacturing
  • Augmented reality

 

Products
Các sản phẩm khác
Zalo
Hotline