Creo | Packages | PTC

Hotline: 0902433740

Đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp của bạn bằng cách đăng ký gói thiết kế Creo. Tạo ra các thiết kế chất lượng cao với sự linh hoạt để chọn chính xác những gì bạn cần, khi bạn cần. Đăng ký gói thiết kế Creo đảm bảo bạn sẽ luôn có quyền truy cập vào các khả năng mới nhất và hỗ trợ cao cấp — và bạn có thể nâng cấp gói của mình bất kỳ lúc nào.

Bảng giá cho Creo | Packages | PTC
 • Recommended
 • Commercial
 • Upgrade
 • Educational

Creo design packages

 

Gói thiết kế Creo cung cấp phần mềm 3D toàn diện mà bạn có thể mở rộng và nâng cấp bất kỳ lúc nào để đáp ứng nhu cầu thay đổi của các yêu cầu kỹ thuật và kinh doanh của bạn.

Tải xuống tài liệu giới thiệu Tổng quan về Gói Thiết kế Creo để hiểu cách các gói của chúng tôi được cấu trúc.

 

Giấy phép phần mềm mới cho các giải pháp cốt lõi của PTC và nền tảng đổi mới công nghiệp ThingWorx® chỉ có sẵn khi đăng ký ở Bắc Mỹ và Châu Âu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 và sẽ có hiệu lực trên toàn cầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2019 với một vài ngoại lệ. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập PTC.com/subscription.

 

Gói thiết kế Creo bắt đầu từ $ 2,780 (Giá Locked License)

 

DESIGN ESSENTIALS     DESIGN ADVANCED     DESIGN ADVANCED PLUS     DESIGN PREMIUM     DESIGN PREMIUM PLUS

 

Khả năng 3D CAD được bao gồm trong tất cả Gói thiết kế Creo:

 • 3D Part & Assembly Design
 • Automatic 2D Drawing Creation
 • Parametric & Freestyle Surfacing
 • Assembly Management & Performance
 • Sheet Metal Design
 • Mechanism Design
 • Plastic Part Design
 • Direct Modeling (Flexible Modeling)
 • Additive Manufacturing
 • Augmented Reality
 
 • Multi-CAD Collaboration
 • Piping & Cabling
 • Rendering
 • Design Exploration
 • Fastener Design
 • Advanced Framework Design
 • Legacy Data Migration
 • Human Factors Design
 • Core Simulation Capabilities

 

 

Products
Các sản phẩm khác
Zalo
Hotline