Creo

Hotline: 0902433740

Creo: Design. The way it should be.

 

Hãy hình dung, thiết kế, sáng tạo và đổi mới sản phẩm của bạn tốt hơn với phần mềm Creo, 3D CAD / CAM / CAE và các giải pháp thiết kế và phát triển sản phẩm.

Bảng giá cho Creo
  • Recommended
  • Commercial
  • Upgrade
  • Educational

Vuforia

Liên hệ/ License

Design Advanced Plus

Liên hệ/ License

Creo - Design Advanced Plus

Creo - Design Advanced Plus

Design Premium

Liên hệ/ License

Creo - Design Premium 

Creo - Design Premium 

Design Premium Plus

Liên hệ/ License

Creo - Design Premium Plus

Creo - Design Premium Plus

Design Advanced

Liên hệ/ License

Creo - Design Advanced

Creo - Design Advanced

Đại lý chính thức của PTC tại Việt Nam. Chuyên cung cấp và tư vấn sử dụng các phần mềm và giải pháp của PTC như: IIoT, AR, CAD, PLM, PTC Mathcad, SLM


Creo là gì?

 

Creo là giải pháp CAD 3D giúp bạn tăng tốc đổi mới sản phẩm để bạn có thể tạo ra các sản phẩm tốt hơn nhanh hơn. Việc Creo dễ học sẽ đưa bạn liên tục từ những giai đoạn đầu tiên của thiết kế sản phẩm đến sản xuất và hơn thế nữa.

 

Bạn có thể kết hợp chức năng mạnh mẽ đã được kiểm chứng với các công nghệ mới như thiết kế hiện đại, thực tế tăng cường, mô phỏng thời gian thực, sản xuất phụ gia và IoT để lặp lại nhanh hơn, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm.

 

Thế giới phát triển sản phẩm chuyển động nhanh chóng và chỉ Creo cung cấp các công cụ biến đổi mà bạn cần để xây dựng lợi thế cạnh tranh và giành thị phần.

 

Creo cam kết cải tiến liên tục CAD và trang bị các công nghệ mới mạnh mẽ được thiết kế cho thế giới thiết kế sản phẩm không ngừng phát triển.

 

Generative Design          Ansys Powered Simulation          Additive Manufacturing

 

 

 

Khả năng của Creo

Các nhà phát triển của PTC đã tạo ra Creo Parametric như một phần mềm nền tảng tốt cho phép người dùng có khả năng mở rộng chức năng sâu hơn với từng thành phần.

Khi các sản phẩm của bạn trở nên phức tạp hơn trong kỹ thuật của chúng, Creo cung cấp các khả năng mở rộng để đáp ứng yêu cầu của bạn. Khám phá các khả năng của Creo tạo nên sản phẩm thủ công độc đáo của bạn.

 

 Xem thêm!

 

 

Những sản phẩm chính của PTC có thể kể đến:

Arena          Creo          Onshape          ThingWorx          Vuforia          Windchill

 

 

 

 

 

 

Products
Các sản phẩm khác
Zalo
Hotline