Arena PLM & QMS Solutions

Hotline: 0902433740

Hợp lý hóa việc phát triển sản phẩm và cung cấp các sản phẩm sáng tạo nhanh chóng trên đám mây. Khám phá những lợi ích của các giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) và hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của Arena’s SaaS.

Bảng giá cho Arena PLM & QMS Solutions
  • Recommended
  • Commercial
  • Upgrade
  • Educational

Arena PLM & QMS Solutions

/

Tổng quan về PLM 

 

 

Giúp bạn tạo ra các sản phẩm sáng tạo thay đổi thế giới

Cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu này là một thách thức. Bạn cần chia sẻ thông tin sản phẩm và chất lượng mới nhất với các nhóm nội bộ và các đối tác trong chuỗi cung ứng của mình để cung cấp nhanh chóng các sản phẩm sáng tạo cho khách hàng.

Giải pháp Arena PLM giúp các nhóm sản phẩm dễ dàng cộng tác mọi lúc và mọi nơi.

Với nền tảng SaaS của mình, chúng tôi đưa thông tin sản phẩm, con người và quy trình vào một hệ thống dựa trên đám mây duy nhất để tăng tốc độ phát triển và giới thiệu sản phẩm mới cũng như giữ mọi người trên cùng một trang.

 

 

Khả năng của Arena PLM

Các giải pháp toàn diện dựa trên đám mây của Arena giúp bạn thiết kế, sản xuất và cung cấp các sản phẩm sáng tạo cho các nhóm phân tán, mọi lúc và mọi nơi.

 

Kiểm soát thiết kế cơ, điện và phần mềm.

Tốc độ phê duyệt các sản phẩm mới hoặc hiện có.

Cộng tác với các nhóm và nhà cung cấp nội bộ.

 

 

 

 

 

 


Tổng quan về QMS

 

 

 

Tăng tốc độ thương mại hóa trong khi đảm bảo tuân thủ quy định

Đối với các công ty được quản lý chặt chẽ với các nhóm phân tán, rất khó để thiết kế và cung cấp các sản phẩm an toàn và hiệu quả đúng thời hạn và dưới ngân sách. Bạn phải có khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn ISO, quy định của FDA, ITAR, v.v. để thúc đẩy thương mại hóa thành công. Phần mềm hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của Arena kết nối chất lượng và thiết kế sản phẩm thành một hệ thống duy nhất, an toàn.

Điều này giúp bạn giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao ra thị trường mà vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định.

 

Khả năng của Arena QMS

Arena QMS giúp bạn đảm bảo tuân thủ quy định và phân phối nhanh hơn các sản phẩm nâng cao tuổi thọ cho khách hàng của mình.

 

 

Comprehensive BOM Management and BOM Transformation Functionality   Eliminate Slow, Error Prone, Manual Exports of PLM Data

Sản xuất các sản phẩm an toàn và hiệu quả

Thúc đẩy sự phát triển sản phẩm với chất lượng được kết nối.

 

Đảm bảo tuân thủ quy định

Tuân thủ FDA, ISO, EU MDR và ​​các chỉ thị khác.

 

Products
Các sản phẩm khác
Zalo
Hotline